Hoe creëer je een sterk strategisch marketingplan in vier stappen?

In deze blog belichten wij de vier belangrijkste stappen die je moet onderzoeken voordat je jouw waardevolle ‘marketingeuro’s’ gaat uitgeven. Volg deze vier stappen en implementeer alles kennis die je hebt opgedaan in je marketingplan. Dit is van belang zodat je jouw marketingbudget besteedt aan de juiste kanalen, het juiste type klant en dat je aanpak is afgestemd op jouw visie en missie. Om tot dit punt te komen is het heel belangrijk om eerst inzichtelijk te maken wat de sterke en zwakke punten zijn binnen jouw onderneming zodat je weet hoe je jouw energie, tijd en budget moet gaan verdelen. Dit is dan ook de eerste stap waarmee we beginnen:

1. Maak een SWOT Analyse.

Een SWOT-analyse is bedoeld om overzichtelijk een weergave te geven van een huidige situatie alsmede een basis te vormen voor een uit te stippelen strategie. Sterke en zwakke punten komen vanuit de organisatie zelf, en worden daarom aangegeven als interne factoren. Kansen en bedreigingen komen van buitenaf en worden daarom aangegeven als externe factoren. Bij een SWOT-analyse moet je al deze factoren systematisch analyseren om vervolgens doelen te kunnen stellen waarvan je denkt dat ze kansrijk zijn.

Nadat je bij een SWOT-analyse de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen hebt uitgeschreven, is de volgende stap het uitzetten van een strategie op basis hiervan. Hierbij kijk je naar de vier relaties die ontstaan na het uiteenzetten van deze factoren, namelijk kansen-sterke punten, kansen-zwakke punten, bedreiging-sterke punten en bedreiging-zwakke punten. Wanneer er sprake is van zowel een sterk punt als een kans, dan moet je proberen beide uit te buiten. Wanneer er sprake is van zowel een zwak punt als een bedreiging, dan moet je het zwakke punt te zien versterken om de bedreiging af te weren.

2. Geef een gezicht aan je doelgroep in jouw marketingplan

Je wilt zoveel mogelijk mensen bereiken. Je wil jouw product of dienst immers aan zoveel mogelijk mensen verkopen. Toch is het van belang dat je jouw doelgroep heel specifiek kan omschrijven in je marketingplan. Namelijk als één persoon: een buyer persona.

Een buyer persona is een gedetailleerd, semi fictief profiel van een kopend of converterend personage. Dit personage omschrijf je op basis van gedrag en doelen door in de huid te kruipen van je ideale klant.

Dit profiel zorgt ervoor dat je jouw doelgroep tot leven brengt. Het is voor een marketeer heel belangrijk om de klant te begrijpen vanuit een menselijke emoties en handelingen. Met behulp van een duidelijk klantprofiel kan je snel onderbouwde beslissingen maken in je marketingstrategie en daarna passende content en campagnes bedenken.

Geef antwoord op onderstaande vragen en maak zo je persona compleet.

SWOT Analyse marketingplan

 

3. Stel je missie & visie op.

 

Het is van belang om je missie en visie goed op papier te zetten in je marketingplan omdat dit je helpt bij het geven van richting, het stellen van kaders en het inspireren van je eigen team en jouw doelgroep. Vaak halen mensen door elkaar wat nou precies een visie of missie is. Hieronder kan je duidelijk het onderscheid lezen:

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd.

 

Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waar de organisatie naar toe wilt gaan, wat hun toekomstdroom is. Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld.

Zie hieronder duidelijk het verschil weergegeven:

Marketingplan

 

4. Weet wie je concurrenten zijn!

Het is belangrijk om de concurrentie in kaart te hebben, zodat je de marketingstrategie daarop af kan stemmen. Doormiddel van een concurrentieanalyse kan jij onder andere de volgende belangrijke elementen in kaart brengen:

  • Onderscheidend vermogen t.o.v. jouw concurrenten
  • Strategie van de concurrenten
  • Sterke en zwakke punten van de concurrentie
  • Het levert belangrijke inzichten van concurrentiegedrag op

Door het uitvoeren van deze analyse kan jij je bedrijfspositie verbeteren en tijdig inspelen op veranderingen in jouw markt.

Wanneer je in beeld hebt wie jouw concurrenten zijn dan kan je ze analyseren aan de hand van o.a. het 4P model: product, prijs, plaats en promotie. Dit geeft een handig overzicht waardoor je in een blik kan zien waarop jij je kan onderscheiden of wellicht inspiratie geeft om ook bepaalde dingen door te gaan voeren die je bij de concurrentie ziet.

Wil je een keer met ons sparren over jouw marketingplan neem dan contact met ons op!